Invalchauffeur.nl

Wat kan invalchauffeur.nl voor bedrijven doen?

Bij invalchauffeur.nl hebben we veel ervaring met het vervoer van bloemen, planten, groenten en fruit. Daardoor hebben we ook veel chauffeurs leren kennen, die we vertrouwen en die goed werk leveren. Soms zijn zij tijdelijk beschikbaar voor bedrijven die hen nog niet kennen. Omdat ze zonder werk zitten of omdat ze meer willen gaan werken. Wij kunnen u in contact brengen met deze chauffeurs.

Hoe werkt het?

Invalchauffeur.nl bemiddelt als u een chauffeur zoekt, of dat nu voor één rit is of voor een langere periode. Wij gaan op zoek naar een geschikte kracht en bespreken de details van de opdracht met hem of haar; hoe lang de rit duurt, wat de bestemming is en of er ook vracht mee terug moet. Als wij een chauffeur voor u gevonden hebben, onderhandelt u zelf met de chauffeur over de betaling. Anders dan bij een uitzendbureau gaat de betaling van de chauffeur niet via invalchauffeur.nl. Wij zijn dus ook niet verzekerd voor de ingehuurde chauffeurs en op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele boetes of schade. Als er zich problemen voordoen, kunnen wij wel als tussenpersoon optreden.

Voor de bemiddeling met uw nieuwe chauffeur betaalt u invalchauffeur.nl per opdracht een bedrag. Uiteraard rekenen wij een speciaal tarief wanneer u meerdere ritten verwacht.